Η προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομίας (ανακοινοποίηση)

Διορθώθηκε στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου II της (β) προκήρυξης, η εκ παραδρομής αναγραφή “κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021”, με το ορθό “κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022”.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση