Καλό ταξίδι Παναγιώτη…

«Ἔστιν μέν οὖν φοβερόν, ο θάνατος, ἐκ τῆς ὄψεως γίγνεσθαι …ἀλλά ἐκ τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων, ὃπερ ἐστί προτιμότερον, ἀνευ τοῦ ὁρᾶν, ἀλλά ἀκούοντα τα πράγματα γιγνόμενα και φρίττειν και ἐλεεῖν εκ τῶν συμβαινόντων». (Αριστοτέλους, Περί ποιητικής, κεφ. XIV, 1453b)

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά σήμερα τον εξαιρετικό συνάδελφο Παναγιώτη Μεγαλιό, Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας. Υπήρξε ένας άριστος συνεργάτης, εργατικός, πρόθυμος στη διεκπεραίωση κάθε δύσκολης ανάθεσης. Άνθρωπος με ήθος, υπομονή και κατανόηση. Θα είναι αναντικατάστατη η απουσία του.

Καλό Παράδεισο Παναγιώτη! «Ότι δικαιωθήσεται πας ζων εν ευμενεία και αγάπη!»

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση