Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α ́ και Β ́ τάξης μέσω της Τράπεζας Θεμάτων

Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών
εξετάσεων Α ́ και Β ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση