ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων :

Πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά :

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α) ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,

β) παρέμειναν υπεράριθμοι,

γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

δ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

ε) επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ως νεοδιόριστοι και

στ) όσοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή

να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλες τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν  (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι).

Σημείωση 1η: Κατατίθενται αιτήσεις μόνο από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υπάρχουν κενά (συνημμένοι πίνακες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Δευτέρα 09-05-2022 και ώρα 13:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνούν τηλεφωνικά (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση 2η: Παρακαλούνται οι εκπ/κοί της κατηγορίας στ) να αποστείλουν πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης

H αίτηση :

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση