ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πίνακας τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς του ότι όσοι τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 30-06-2022 εφόσον έχει εκδοθεί η απαραίτητη διοικητικήαπόφαση, η οποία και θα ανακοινωθεί.

Οι εκπαιδευτικοίπου δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση ως α) ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, β) νεοδιόριστοι καιγ) υπεράριθμοι από το ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/σιο Λαμίας αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδαςστις 30-06-2022.

Οι κατηγορίες α) και β)παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση