Εγκύκλιος παραιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Λύση Υπαλληλικής Σχέσης (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.361.96/7911/Δ1/11-6-2013 εγκύκλιο των Τμημάτων Β? των Διευθύνσεων Προσωπικού ΠΕ&ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Λύση Υπαλληλικής Σχέσης».
Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Τμήμα Β?
Η εγκύκλιος εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment