ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-2023

Πίνακες λειτουργικών κενών γενικής παιδείας έτους 2022-23

Πίνακες Β  εδώ:
ΠΙΝ ΛΕΙΤ ΚΕΝΩΝ Β1Β2Β3

ΠΙΝ ΛΕΙΤ ΚΕΝΩΝ Β4Β5Β6

ΠΙΝ ΛΕΙΤ ΚΕΝΩΝ Β7Β8Β9  (ανακοινοποίηση ως προς τον κλ. ΠΕ04.02,ΠΕ11 )

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α) οι υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)

Β) οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Γ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

Δ) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Δευτέρα 08-08-2022 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr.

Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της λήψης (τηλ. επικοινωνίας: 2231352851).

 

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Α, Β)    εδώ : ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-αβ

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Γ, Δ)    εδώ : ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-γδ

 

Επισήμανση:

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:

1) Είναι υπεράριθμοι να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
δ) Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν

2) Αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
δ) Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν

3) Έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
β) Βεβαίωση συνυπηρέτησης
γ) εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της
αίτησης και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής
μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε