Ανακοίνωση Προσωρινών Τοποθετήσεων μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού εντός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Οι πίνακες στους οποίους φαίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε ΣΔΕΥ εντός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ και ανά κλάδο, όπως αποφασίστηκε στη με αριθμό 8η/08.08.2022 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ.

Ο Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Γκούμας Ευθύμιος

Δ/ντής Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε