Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Ξεκινά το πρόγραμμα “Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Λυκείου και της Δ ́ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023. Τα μαθήματα που περιλαμβάνει είναι τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από τη διεύθυνση των σχολείων τους.

FEK-2022-Tefxos B-04753

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023-2

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε