Καθορισμός ΕΠΑΛ στα οποία ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων

Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»
fek_2022_4959b_epal

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε