Μετατάξεις κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19?20. Οι σχολικες μονάδες (Το ΦΕΚ)

Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19?20 που
θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση
fek_2013_1514b

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment