Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη 11/10/2022 έως Δευτέρα 17/10/2022.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα υπάρχουν οι προς πλήρωση θέσεις εκπαιδευτικών.

Η Πρόσκληση

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2022_2023

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε