ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-2022-2023
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

[gview file=”https://dide-new.fth.sch.gr/wp-content/uploads/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ-ΚΑΤΑ-ΤΗΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1.pdf” ]

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε