Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου 2022 Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου 2022 Α (Μαΐου) παρελήφθησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας Κύπρου 85 στον 5ο όροφο:

• Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
• οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
• Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε