4ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά “ΕΡΜΗΣ”

Αγαπητοί κύριοι/ες καλημέρα και καλή χρονιά,

Σας ενημερώνουμε ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκηρύσσει τον Τέταρτο (4ο) Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για μαθητές και μαθήτριες Γ’ Λυκείου όλων των σχολείων της χώρας.

Σκοπός είναι να ενισχυθεί η έφεση των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών στις οικονομικές επιστήμες και να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις και για τα νέα εργαλεία ανάλυσης της οικονομικής επιστήμης.

Η ύλη και το πλαίσιο του διαγωνισμού αντιστοιχούν στο περιεχόμενο που διδάσκεται στην Γ’  Λυκείου και το αντίστοιχο βιβλίο, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις και αναφορές που περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία.

Ο Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις.

Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00-18:00. Σε αυτήν την διαδικασία θα λάβουν μέρους όλοι οι μαθητές/ριες της Γ’ Λυκείου που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από την υποχρέωση μετάβασης και παρουσίας στις αίθουσες των εξετάσεων.

Η Β’ Φάση θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00-13:00, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι επιτυχόντες/ουσες-διακριθέντες/θείσες της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να γίνει με φυσική παρουσία στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης). Τα έξοδα μετακίνησης της Β’ Φάσης βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η.

Ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής των μαθητών/ριών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 μέχρι 31/1/2023 και θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Διαγωνισμού: https://eggrafi.diagonismos.ermis.aueb.gr/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site: www.diagonismos.ermis.aueb.gr

Σας παρακαλούμε θερμά όπως προωθήσετε την προκήρυξη του διαγωνισμού στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας ώστε να ενημερωθούν με την σειρά και οι μαθητές-τριες που θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό. Στο παρόν email θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για τον διαγωνισμό.

ermis-4-prokirixi

ermis-4-minedu

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε