Σεμινάριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

ΘΕΜΑ : Σεμινάριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το αριθμ. 369/20-12-2022 έγγραφο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων.
Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, από Παρασκευή 10-02-2023 έως και Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ΑΣΚΤ (Αθήνα) το Σεμινάριο με θέμα «Η Διδασκαλία της Τέχνης στο σχολείο. Εικαστικά και παιδαγωγικά εργαστήρια» της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, που απευθύνεται σε
μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ08, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου και Σάμου.
Το σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Σεμιναρίου η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων προτίθεται να διανείμει δωρεάν ολόκληρη τη σειρά του ετήσιου περιοδικού της «Εικαστική Παιδεία» (25 τεύχη) σε κάθε αναπληρωτή και νεοδιόριστο εκπαιδευτικό ΠΕ08, καθώς και στις βιβλιοθήκες των σχολείων όπου αυτοί υπηρετούν.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ08 στο σεμινάριο θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) εισφορών και χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07- 2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων στα τηλέφωνα: 210-8321783 & 6977904185 ή/και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της: http://www.art-teachers.com Παρακαλείστε για τη σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΠΕ08 και των σχολείων της
δικαιοδοσίας σας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε