Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Πρόεδρου, του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Φθιώτιδας

H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H ΑΙΤΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2, του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’/03-08-2021) ή τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν ως αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Φθιώτιδας, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Εκπαίδευσης από Πέμπτη 12.01.2023 μέχρι και Παρασκευή 13.01.2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε