Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒ ΕΠΙΛ ΨΕ9Χ46ΜΤΛΗ-ΚΡΘ

Ανασυγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ως εξής:
1. Καλογήρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την κα Μακρή Κωνσταντία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 78, με βαθμό Α’, του 2ου ΓΕΛ Λαμίας.
2. Γιδόγιαννου Σεβαστή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α’, του 2ου Γυμνασίου Λαμίας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά της την κα Μωρίκη Χρυσάνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02 του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας.
3. Τσαμαδιάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α΄, του 2ου ΓΕΛ Λαμίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Μαραβίτσα Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 06, με βαθμό Α’, του 5ου ΓΕΛ Λαμίας.
4. Κασιδάκης Χαρίλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 84, με βαθμό Α΄, του Γυμνασίου Αταλάντης
Φθιώτιδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Χρυσανθόπουλο Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 82, με βαθμό Α’, του ΕΠΑΛ Μακρακώμης Φθιώτιδας
5. Αρβανίτη Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06, με βαθμό Α΄, του Γυμνασίου Μακρακώμης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Κόρδα Πέτρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του 4ου ΓΕΛ Λαμίας.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πανοπούλου Χριστίνα, Διοικητική Υπάλληλος
της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά της την
κα Παπαδή Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε.
Φθιώτιδας, κλ. ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α’.
Για διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου ορίζονται: 1) Κραββαρίτου Ευαγγελία,
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α΄, αποσπασμένη στην Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, 2) Βολιώτη Ελένη,
διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’ της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας,
3) Στεφανής Βασίλειος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’,
της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας και 4) Παρμάκη Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε