ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/17-01-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 17-01-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 17-01-2023

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων από  Τετάρτη 18-01-2023  ώρα 8:00 έως και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα  23:59,    μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής  υποβολής αιτήσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε