Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία

https://www.cinedu-gfc.gr/

CINEDU, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου!

Ένας πλούσιος κατάλογος από τουλάχιστον 92 ταινίες και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται δωρεάν στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, για χρήση στο πλαίσιο των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Δάσκαλοι και καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε ταινία επιθυμούν για προβολή στο πλαίσιο του μαθήματός τους και να αξιοποιήσουν το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη του μαθήματος.

Το CINEDU στοχεύει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας που θα ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν ενεργητικά στο μάθημα, θα προκαλέσει συζητήσεις γύρω από θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους και θα εισάγει τους μαθητές στον εντυπωσιακό κόσμο του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής παιδείας.

Ο κινηματογράφος εισέρχεται στα σχολεία, μεταμορφώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και αλλάζοντας τον τρόπο που τα παιδιά και οι νέοι βλέπουν τα μαθήματα. Πλέον τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κι όλα τα μαθήματα είναι αλλιώς!

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αποτελεί τον κύριο φορέα άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής με τη νομική μορφή του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε