Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
www.pev.gr
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας
www. pdbio.pev.gr

Προς τον/ην Υπεύθυνο/η για τους μαθητικούς Διαγωνισμούς

Αγαπητέ/ή συνάδελφε/φισσα,

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η 1η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας σε όλη τη χώρα, (εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ: Φ15/159004/Δ2 21-12-2022)

Όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο μέχρι την Τετάρτη 1/2/23 κάθε σχολείο θα πρέπει να σας έχει ενημερώσει για τις συμμετοχές του.
Παρακαλούμε πολύ μόλις συγκεντρώσετε τις συμμετοχές να προχωρήσετε:
1. Στον ορισμό:
α) Εξεταστικού Κέντρου-Προέδρου
β) Εξεταστικής Επιτροπής (χειριστής-επιτηρητές) Ο αριθμός των επιτηρητών εξαρτάται από τις συμμετοχές. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται ένας επιτηρητής ανά 10-12 μαθητές.
2. στην κατάρτιση: Αρχείου στοιχείων υποψηφίων

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνετε στα σχολεία, ότι καλό θα ήταν να συνοδεύονται οι μαθητές/τριες τους από εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα όταν η συμμετοχή είναι περισσότεροι από τρείς-τέσσερις μαθητές/τριες.
Η ανάρτηση των Εξεταστικών Κέντρων στον ιστότοπο μας – κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια – έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα ενημέρωσης μαθητών και συναδέλφων. Έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και φέτος, οπότε την Τετάρτη 8/2/23 θα αναρτήσουμε στον ιστότοπό μας τα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι μαθητές/τριες και επίσης θα στείλουμε, έως την ίδια ημερομηνία, στον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου αναλυτικές οδηγίες. Για το σκοπό αυτό θα θέλαμε να στείλετε στο e-mail μας έως την Δευτέρα 6/2/23 την απόφαση για τον ορισμό του εξεταστικού κέντρου και του Προέδρου, και το αρχείο των συμμετοχών εως και την Τετάρτη 8/2/23.

Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο σας, επισυνάπτουμε ένα αρχείο excel, η χρήση του οποίου είναι προαιρετική.
Στο αρχείο αυτό (Παρουσιολόγιο ΠΔΒ 23), αφού συμπληρώσετε στο πρώτο φύλλο του την οικεία Δ.Δ.Ε., θα ήταν χρήσιμο να το προωθήσετε στα Λύκεια ευθύνης σας προκειμένου να σας στείλουν τις συμμετοχές τους. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώσετε τις συμμετοχές όλων των σχολείων στον ίδιο τύπο αρχείου (Παρουσιολόγιο ΠΔΒ 23), θα το αποστείλετε α) στον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου και β ) σε εμάς.

Επίσης παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου ότι:
α) θα λάβει αναλυτικές οδηγίες για την διενέργεια του Διαγωνισμού, από την Οργανωτική Επιτροπή, αμέσως μετά την κοινοποίηση του Εξεταστικού Κέντρου-Προέδρου στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας,
β) η προσέλευση των εκπαιδευτικών επιτηρητών να γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού ώστε να γίνει η προετοιμασία των αιθουσών και η φωτοτύπηση των θεμάτων.
γ) να έχει στη διάθεσή του Η/Υ για τη λήψη οδηγιών, θεμάτων και του απαντητικού φύλλου και φωτοτυπικό για τις σχετικές φωτοτυπίες,
δ) επίσης να έχει στη διάθεσή του φωτοτυπικό χαρτί για τα θέματα και μαύρες αυτοκόλλητες ταινίες επικάλυψης των στοιχείων των μαθητών (Πανελληνίων εξετάσεων) ίσες με τον αριθμό των μαθητών.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μαζί σας την ίδια καλή συνεργασία που είχαμε και τις προηγούμενες χρονιές και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ίδιο mail για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούμε.

Η Οργανωτική Επιτροπή

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

27 Ιανουαρίου 2023: Οριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές/τριες.
1 Φεβρουαρίου 2023: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.
6 Φεβρουαρίου 2023: Όριο ορισμού του εξεταστικού κέντρου από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημέρωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων στην ηλ. διεύθυνση pdbpev@gmail.com

8 Φεβρουαρίου 2023 Αποστολή Παρουσιολογίων στην ΠΕΒ στην ηλ διεύθυνση pdbpev@gmail.com

11 Φεβρουαρίου 2023: Πρώτη (1η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2023.

Τηλ. επικοινωνίας
Πλατανιστιώτη Σοφία 6944178477
Ανθής Λεωνίδας 6977227921

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε