ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη θέση των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Φθιώτιδας όπως καταρτίστηκαν στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Πράξη 2η/23-01-2023).

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων_23_01_2023

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων_23-01-2023

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε