Πρόγραμμα Σπουδών Αρχών Οικονομικής Επιστήμης Γ Λυκείου

Το ΦΕΚ 20230200364

Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί στο μάθημα της Οικονομίας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου [υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 (Β’ 3791) υπουργική απόφαση και υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 (Β’ 3540) υπουργική απόφαση].
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοσθεί στην Γ’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας σε χρόνο που θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε