Θέματα ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών

Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα των ειδικών μαθημάτων: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3)
Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική
Αντίληψη/Γνώση, πανελλαδικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών είναι αναρτημένα ανά έτος, ανά εξεταστική
περίοδο και ανά μάθημα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγετε Εκπαίδευση →
Εξετάσεις → Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου → Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών

https://apps1.minedu.gov.gr/efarmoges/themata.php

Υπουργείο Παιδείας

 

Προσθήκη του Διαχειριστή: Στην παραπάνω εφαρμογή υπάρχουν θέματα από ΟΛΑ τα πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε