Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη»

Δελτίο Τύπου  20/02/2023 του ΙΕΠ, που αφορά στο επιμορφωτικό  σεμινάριο, διάρκειας δέκα (10) Διδακτικών ωρών, με τίτλο «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη», το οποίο οργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε
συνεργασία με το δίκτυο GENE (Global Education network Europe), που θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα εξ αποστάσεως μέσω ΟΠΣ του ΙΕΠ από 15 Μαρτίου 2023 μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2023.
Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο του ΙΕΠ από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μέχρι και την Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00

ΙΕΠ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2023

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε