Επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
της Γ΄ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 17434/Δ2/15-02-2023 έγγραφο  Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 6/02-02-2023 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

ΣΕΠ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΙΕΠ_2023

Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε