Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ των συμμετεχόντων στις 1ΓΕ & 2ΓΕ Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης στον ΑΣΕΠ

Στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η σχετική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ ορίζεται:

από την Τετάρτη 08 Μαρτίου και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Ειδικότερα, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η πρόσβαση στις κατά περίπτωση δυνατότητες της καρτέλας «Επικαιροποίηση Φακέλου» του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ θα παρέχεται, βάσει του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ του, ως κάτωθι:

Επίσης στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ έχει αναρτηθεί το παρακάτω εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στις 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών – ΑΣΕΠ 2023

(Προκήρυξη ΑΣΕΠ Aριθμός 2ΓΕ/2023) Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. Το ΦΕΚ 20231000004

(Προκήρυξη ΑΣΕΠ Αριθμός 1ΓΕ/2023) Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. Το ΦΕΚ 20231000005

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε