07-03-23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

rsz 1mak 3 1

07-03-23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τροποποίηση Κύρωσης Αξιολογικού Γ΄

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση