ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΦΕΚ)

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις διαδικασίες που υπάγονται στον έλεγχο ή την εποπτεία του

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε