ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακες οργανικά υπεράριθμων  :

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (5-4-23)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ (5-4-23)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΣΥ (5-4-23)

Πίνακες οργανικών κενών :

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ B1B2B3 (5-4-23)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β4Β5Β6 (5-4-23)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β7Β8Β9 (5-4-23)

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι

Α) στη σχολική τους μονάδα,

Β) με μεταφορά οργανικής θέσης από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Λαμίας και

Γ) από το πρώην ΚΕΣΥ (συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό)

να υποβάλουν δήλωση, εάν επιθυμούν, να τοποθετηθούν στα οργανικά κενά των παραπάνω πινάκων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Πέμπτη 13-04-2023 και ώρα 13:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 Σημείωση: Όσοι από τους εκπ/κούς της κατηγορίας Α δεν έχουν καταθέσει αίτηση για βελτίωση θέσης (Νοέμβριος 2022) καθώς και οι εκπ/κοί των κατηγοριών Β και Γ παρακαλούνται να αποστείλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν (αλλά δε βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών), πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε