06-04-23 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ipourgeio 400px

06-04-23 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Ανακοινώνονται

α) η απόφαση τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του A’ και B’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σ.Ε. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)  ΕΔΩ  και

β) η Διαπιστωτική Απόφαση  «Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΕΔΩ 

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 7 Απριλίου έως και την Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ’ – Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση