Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝ. 070423

Μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καλούνται οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και το εργαστηριακό κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας που επιθυμούν, στη διαδικτυακή πύλη
υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, δηλαδή από τη Δευτέρα 10-04-2023 μέχρι και την Τρίτη 11-04-2023. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 υπουργικής απόφασης

Μαθητές και Τμήματα ανά Σχολείο  εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε