Καθορισμός ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Κοινή Χρήση

Σχολιάστε