Καθορισμός των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 2022-2023.
Το ΦΕΚ 20230202705

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε