ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πίνακας τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων   εδώ

Πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ B1B2B3 23-5-23

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β4Β5Β6-23-5-23

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β7Β8Β9 23-5-23

Επισήμανση: Στους ανωτέρω πίνακες, τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ04 σημειώνονται ανά ειδικότητα, δηλαδή εκεί που αναγράφονται οι αναφερόμενες ώρες. Για παράδειγμα, στο 1ο ΓΕΛ Λαμίας σημειώνεται ένα κενό κλ. ΠΕ04.04 (-22 ώρες), στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας ένα κενό κλ. ΠΕ04.01 (-23 ώρες) και ένα κενό κλ. ΠΕ04.02 (-14 ώρες) κ.τ.λ. Συνεπώς τα οργανικά κενά δηλώνονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 και όχι ενιαία.

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α) ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,

β) παρέμειναν υπεράριθμοι,

γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

δ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

ε) επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ως νεοδιόριστοι και

στ) όσοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή

να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλες τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν  (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι).

Σημείωση 1η: Κατατίθενται αιτήσεις μόνο από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υπάρχουν κενά (συνημμένοι πίνακες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση 2η: Παρακαλούνται οι εκπ/κοί της κατηγορίας στ) να αποστείλουν πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης.

Αίτηση  εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε