Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Φθιώτιδας για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία 9/8/2013
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο και καταχώρηση την αίτησή τους στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρου 85, 4ος όροφος)
από 12-08-2013 μέχρι και 23-08-2013 από ώρα 08:30 έως και 13:30.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που αναγράφει η εγκύκλιος διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησής τους.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η εγκύκλιος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dide.fth.sch.gr
Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014 εδώ
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση των κοινών κλάδων πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε