Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου 2022 Β

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου 2022 Β »

Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου 2022 B παρελήφθησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας Κύπρου 85 στον 5ο όροφο, από τις 13-6-2023 :
 Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΑΠΟ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε