26-06-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

classroom 2093744 960 720

26-06-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) (ΑΔΑ: ΨΧΠ346ΜΤΛΗ-5ΛΩ)

Σήμερα 26.6.2023 εκδόθηκε η υπ’αρ. 47/ΔΕΠΠΣ/26.6.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.):

  • των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και
  • των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά

από τη Δευτέρα 26/6/2023 έως τη Δευτέρα 03/7/2023 και ώρα 15:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/peppsaitiseis/

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Η πρόσκληση ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση