Αποφάσεις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά.

Οι Αποφάσεις :

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης

Μετά την έκδοση των διοικητικών αποφάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 30-06-2023.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας στις 30-06-2023.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε