ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014. Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013 -2014.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2013 έως και 23-08-2013.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Α (Για τους κλάδους ΠΕ16.01 και ΤΕ16) πατήστε εδώ.
Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Β (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16) πατήστε εδώ.
Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Γ (Για εμπειροτέχνες) πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01-ΠΕ16.02-ΠΕ17.14-ΤΕ16” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ16 ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜ16” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ? ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” πατήστε εδώ.
Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε