Κατανομή Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Σχολική Μονάδα (Τροποποίηση)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.351.1/150/33121/Ε3/22.3.2023 απόφασης: «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (Β’ 1964).
ΤΟ ΦΕΚ

Η αρχική απόφαση:
Αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22.3.2023
Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευση

FEK-2023-Tefxos B-01964-downloaded -16_08_2023-rote

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε