ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.

Σας ανακοινώνουμε για ενημέρωσή σας τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. όπως καταρτίστηκαν στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Πράξη 31η/05-10-2023).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων  μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από Παρασκευή 06-10-2023 έως και Τρίτη 10-10-2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους είτε ιδιοχείρως στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. (mail@dide.fth.sch.gr).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 05-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 05-10-2023

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε