ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 1ου Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

Σας ανακοινώνουμε για ενημέρωσή σας τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη
δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. όπως καταρτίστηκαν στη συνεδρίαση
του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Πράξη 32η/11-10-2023).
Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, δηλαδή από Πέμπτη 12-10-2023 έως και
Παρασκευή 13-10-2023, υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας ή του 1 ου Ε.Κ. Λαμίας
αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη
Διεύθυνσή μας.
Συνημμένα: 2 πίνακες

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Χ. Σπαλιώρας
Δρ Θεολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 11-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 11-10-2023

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε