12-10-23 Εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης

2018 10 08 19 16 42

12-10-23 Εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης

1. Η εγκύκλιος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΔΩ 

2. Η εγκύκλιος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΔΩ 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση