Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 3 ου Γυμνασίου Λαμίας

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη Δήλωση_Υπόδειγμα

ΑίτησηΥποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων_Ε.Κ.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ε.Ε.Π. που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με φάκελο υποψηφιότητας, από Πέμπτη 26-10-2023 μέχρι και Δευτέρα 06-11-2023 και ώρα 15:00
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους είτε ιδιοχείρως στo τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dide.fth.sch.gr).

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε