Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ERASMUS+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Α. Σας υπενθυμίζουμε την διοργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ERASMUS+ που διοργανώνεται από την ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε παρουσιάζοντας το πρόγραμμα που συμμετείχε το σχολείο σας . ( περισσότερα εδώ : ΗΜΕΡIΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ERASMUS+ 8528_19-12-2023 )

Β. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 13:30-15:30 θα πραγματοποιηθούν από το ΙΚΥ διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2024. Οι εκδηλώσεις θα μαγνητοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στη συνέχεια το κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 15ης Ιανουαρίου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 (Κινητικότητα). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Βασική Δράση 1-Βραχυχρόνια σχέδια και αιτήσεις Διαπιστευμένων φορέων για χρηματοδότηση είναι η 20η Φεβρουαρίου 2024, 13.00 ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει εκδήλωση για τη Βασική Δράση 2 στις 7/2 και για τις Αιτήσεις Διαπίστευσης στις 12/2 για τις οποίες θα ενημερωθείτε σε χωριστό μήνυμα.

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε εδώ (Μέρος Α, https://youtu.be/Gxxoth-5EnA Μέρος Β https://youtu.be/8Ak44arHWrk) τη μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι δύο Εθνικές Μονάδες ΙΚΥ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα και να μελετήσετε τον Οδηγό για το 2024, ΕΛ (Βασική Δράση 1, σελ. 128 και εξής-Σχολική, σελ. 103 και εξής-ΕΕΚ, σελ. 152 και εξής-Εκπαίδευση Ενηλίκων)  https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Για να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 1, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 15/1/24 και ώρα 13:00 συμπληρώνοντας τη φόρμα  https://forms.gle/dhrsr1cRMyFhvcFY7

Τα links για την παρακολούθηση των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι τα εξής:

  1. Σχολική Εκπαίδευση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY2MWQzOWMtYzhmMS00ZDM4LWFmYjEtYjFhMmIwNjY2MmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d
  2. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgyNmFiYjktMDE0NS00MzFjLWE2MDYtNmVmMzYyMjk0Yjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d
  3. Εκπαίδευση Ενηλίκων: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJkM2JhMDMtZDEwZS00YmViLWEwNGMtYTE2YzAzYjgzMzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d

Mε εκτίμηση,

Από την ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Ευαγγελία Οικονόμου & Αγγελική Καραγεωργοπούλου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε