Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών

Πατήστε πάνω στο παρακάτω link

Το ΦΕΚ : 20240202988

Για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία:

https://edudocs.services.gov.gr/

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε