ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ

Πίνακας μοριών και οριστικής τοποθέτησης μετατιθέμενων & νεοδιόριστων

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες στους οποίους φαίνονται οι οριστικές τοποθετήσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε ΣΔΕΥ εντός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ και ανά κλάδο, όπως αποφασίστηκε στη με αριθμό 7η/10.06.2024 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ, για ενημέρωσή σας.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΕΕΠ που αφορούν στις τοποθετήσεις, θα εξεταστούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων που μπορούν να υποβάλουν προς το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ανακοίνωση της παρούσας απόφασης, ήτοι μέχρι 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., με αποστολή στο mail@stellad.pde.sch.gr, το σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνεται η υπογραφή.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε