Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου

H απόφαση με ΑΔΑ: 6ΥΦ946ΝΚΠΔ-ΠΡΨ
Πατήστε πάνω στο παραπάνω link

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε