ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2013-2014

Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων και πίνακες απορριπτέων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2013-2014».
Σχετ.:Η με αριθμ. πρωτ. 117775/Γ6/27-08-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ΑΔΑ:ΒΛΩΜ9- ΨΙ5)
Σας κοινοποιούμε τους Αξιολογικούς πίνακες των αναπληρωτών – ωρομισθίων και τους πίνακες των απορριπτέων του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ Νομών Περιφέρειάς μας, σχολικού έτους 2013-2014, οι οποίοι συντάχθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας.
Σημειώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων των επτά (7) εργάσιμων ημερών αρχίζει από 26-09-2013 μέχρι και 04-10-2013.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας.
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση μέσω ταχυδρομείου να την αποστείλουν οπωσδήποτε και με φαξ στο 2231066167, προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από το ΠΥΣΕΕΠ.
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ 2013-2014
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΒΠ 2013-2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2013-2014
Ολα τα παραπάνω αρχεία εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε